Top Nav Breadcrumb

Boş Ünite Planı Projesi – Teknoloji ünitesine yönelik ortaklaşa planlama

 Stacey Walker, grade 5 teacher, Riverstone International School, USA

Stacey Walker, 5. sınıf öğretmeni, Riverstone International School, ABD


Trevor Lindsay, grade 5 teacher, Riverstone International School, USA

Trevor Lindsay, 5. sınıf öğretmeni, Riverstone International School, ABD

Bir sorgulama ünitesinin ilk gününe sadece boş bir ünite planıyla başladığınızı düşünün. İki 5. sınıf öğretmeninin planlama yaparak, iletişimde bulunarak ve velilerin, öğrencilerin ve yönetimin ortak katkısıyla ortaya çıkan tamamen öğrenciler tarafından geliştirilmiş bir sorgulama ünitesi etkinliğini uygulayarak sorguya dayalı tasarımın sınırlarını nasıl zorladıklarını öğrenin.

Üçüncü sorgulama ünitemiz olan Kendimizi ifade etme yollarımız ile sorguya dayalı tasarımın sınırlarını zorlamak istedik: velilerin, öğretmenlerin ve yönetimin ortak katkısıyla gerçek anlamda öğrenciler tarafından yaratılan bir ünite geliştirmek. Topluluğun tüm paydaşlarından (öğrenciler, veliler, yöneticiler ve uzman öğretmenler) destek almak adına özenle çalıştıktan sonra, ünitemizin ilk gününde iş birliğine dayalı bir planlama oturumuna yönelik planlar yaptık: yepyeni bir ana fikir, sorgulama hatları ve “insanlar yaratıcılığı teknolojiyle ifade eder” şeklindeki soyut fikre dayanan bir sonuç değerlendirmesi üretmek adına birlikte çalışan öğrencilerin ve velilerin yer aldığı, öğretmenlerin ve yöneticilerin kontrolündeki üç rotasyon.”

Velilerin ve öğrencilerin fikirlerinin eşit düzeyde temsil edilmesi adına her grubu dikkatle dengeledik. Biz ana fikirden sorgulama hatlarına, oradan da sonuç projesine ilerlerken, öğrenciler de ünitenin geliştiğini görmeye başladılar ve böylece katılım seviyeleri arttı. Sonuçta üç grubun her birinin en iyi fikirlerini bir araya getirdik ve sıfırdan aşağıdakileri belirledik:

  • Ana fikir:Teknoloji bireysel ifadeyi mümkün kılarken bir yandan da başkalarıyla olan etkileşimleri çeşitlendirir.
  • Sorgulama hatları:Farklı teknoloji biçemleri bize nasıl fikir verir; Teknoloji insanların etkileşimlerini nasıl değiştirir ve Teknoloji kullanımı farklı kültürlerde nasıl değişiklik gösterir.
  • Sonuç deneyimi:Öğrenciler istedikleri teknoloji platformunu yaratarak kendilerini ifade edecekler, örneğin: blog, bilgisayar programı, dijital animasyon, video, web sitesi vb. Ardından öğrenciler bu bilgileri dünya genelindeki bağlantılar aracılığıyla uluslararası düzeyde paylaşacaklar. Öğrenciler bağımsız şekilde ya da belirli bir platformdaki ortak bir ilgi alanına dayanan gruplar içinde çalışacaklar ve ümit edildiği üzere yaratımlarını dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla paylaşacaklar.

Ünite başladığında, planlama oturumunda yer alan öğrenciler tarafından yaratılmış aktiviteleri vurguladık ve bu sayede öğrenciler bunu daha önce hiç deneyimlemediğimiz seviyede sahiplendiler.  Ünite süresince öğrenciler bundan “kendi üniteleri” olarak bahsettiler ve her bir deneyime kendilerini adadılar.  Herkese açık ünite sonunda, ünite boyunca oluşan tüm öğrenme deneyimlerini gösteren bir video hazırladık ve öğrenciler sonuç projelerini paylaşarak tüm deneyimi baştan sona yansıtmış oldular. Öğrencilerin öğrenmelerini sahiplendikleri ve yarattıklarından gurur duydukları, etkinliğin her yanından görülebiliyordu; bunun yanı sıra her bir veliden de süreç hakkında ne kadar çok şey öğrendiklerine, sorgulama ünitelerini nasıl çok daha iyi anladıklarına, genel olarak PYP müfredatını ne kadar çok takdir ettiklerine, üniteleri ve bunların arasındaki bağlantıları yaratma konusundaki motivasyona yönelik anlayışlarına dair pek çok şey duyduk. Boş Ünite Planı Projemiz çok başarılı oldu ve katkıda bulunan herkes olumlu bir sonuç çıkarmayı bildi.

Bu deneyimi, yıl sonundaki PYP sergisi için gereken becerileri desteklemek için kullandık. Boş Ünite Planı Projesi, velilerin ve öğrencilerin tüm sınıf için bir sorgulama ünitesi geliştirmelerini sağladı. Sergi sırasında, öğrencilerimiz Biz kimiz teması altında çalıştılar, ancak pek çok küçük grup sorgulama ünitesi geliştirdiler. Geçtiğimiz yıl, farklı ana fikirlere dayanan 11 gruba bölünen 27 öğrencimiz vardı ve bu çocukların her biri bir sorgulama hattına odaklandı. Öğrencilerimiz bu öğrenme desteğini başarılı, bağımsız ve sorgulamaya dayalı bir sergi sürecine hazırlanmak için kullandılar. Sekiz haftalık sergi sırasında, öğrenciler toplum tabanlı 83 eylem adımını tamamladılar ve öğrenenler olarak, PYP deneyimleri boyunca büyümeleri konusunda farkındalık sahibi olduklarını gösterdiler!

Sonuçta Boş Ünite Planı Projesine dâhil olan herkes net, olumlu sonuçlar elde etti. Öğrenciler kendi ünitelerini yaratma fırsatı bularak öğrenme deneyimlerine yönelik daha önce görülmemiş bir gurur ve sahiplenme sergilediler ve yıl içerisindeki sergiye yönelik olarak da başarının temellerini atmış oldular. Veliler bir ünitenin planlama sürecine katıldılar ve başarılı sonuçlara tanıklık ettiler, bir yandan da İlk Yıllar Programını ve öğrenci yönetimindeki sorguya dayalı öğrenmeyi de daha iyi anlamış ve takdir etmiş oldular. Yönetimimiz bile öğrencilerimizin neler yapabileceğini ve okul topluluğumuz içindeki bileşenler arasındaki bağlantıları güçlendirmeye devam etmek adına yapabileceğimiz pek çok şeyi daha iyi görmüş oldu. Son olarak, biz öğretmenler de sorguya dayalı eğitim-öğretim ile neler yapılabileceğini daha iyi anlamak adına bunun harika bir fırsat olduğunu gördük.  Bu deneyimi ve hikâyemizi paylaşmanın, gelecekte kendi Boş Ünite Planı Projelerinizle birlikte yeni maceralara atılmanız ve denemeler yapmanız için size ilham vermesini umuyoruz!

Trevor Lindsay, sekiz yıllık PYP de dâhil olmak üzere bağımsız okullarda on dört yıllık öğretme tecrübesine sahiptir. Stacey Walker, Güney Kore’deki stajı da dâhil olmak üzere PYP kapsamında yedi yıl öğretmenlik yapmıştır. Şu anda Eğitimde Liderlik alanında yüksek lisans yapıyor. Her iki öğretmen de Anaokulundan 5. sınıfa kadar tüm PYP sınıflarına öğretmenlik yapmıştır. Şu anda bir 5. sınıf ekibi olarak, öğrencileri PYP sergisine hazırlamak için anlamlı, sorguya dayalı fırsatlar yaratmak için çalıştılar. Farklılaştırmaya, yenilikçiliğe ve ustalığa dayalı eğitime tutkuyla bağlılar. Birlikte, sorgulama yoluyla öğrenmelerini sahiplenmeleri için öğrencileri teşvik etmeye ve öğrenci başarısı ile katılımını artırmaya odaklanmış durumdalar.